PAX Consulting er en virksomhed, der arbejder med forandringer.

Gennem arbejdet som forandringskonsulent, coach/sparringspartner og intern organisationskonsulent har vi mange års erfaring med:

- Konsulentarbejde ved opstart af nye organisatioriske enheder.
- Budgettering, tilrettelæggelse af effektive administrative rutiner samt dokumentation af disse.
- Fremlæggelse af oplæg, beslutningsforslag og implementering af disse.
- Udarbejdelse af skriftlig kommunikation til kunder.
- Udarbejdelse af brugervejledninger.
- Logistik og etablering af den fysiske indretning af virksomheden.

________________________________________________


PAX Consulting - tlf.: 2160 5929
e-mail: info@paxconsult.dk - web: www.paxconsult.dk